INTNCJE  MSZALNE : od 23 lutego do 1 marca  2020 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *****************************************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       **************************************************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                             *************************************************************************************************************

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ********************    W A Ż N E.  P R O S I M Y  O  U W A G Ę   **********************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       W najbliższych tygodniach, nasza obecna parafialna strona internetowa zostanie zawieszona i nie będzie

                              już aktualizowana. Nowa strona będzie miała nową szatę graficzną i stanie się bardziej przejrzysta, a co

                              za tym idzie łatwiejsza w codziennym użyciu. 

 

                                                                    W tym miejscu zostanie podany nowy adres strony:                                                                                                                                                        .............................................                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                        7  NIEDZIELA  ZWYKŁA  – 23.02.2020 ROKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  7.3o -  Za + matkę Weronikę Sosna – w 2 rocznicę jej śmierci, męża Henryka oraz ++ z rodziny: Sosna i Wieczorek

 

10.3o -  Za + męża Alojzego Adamczyka – od sąsiadów

 

15.3o -  Nabożeństwo do Świętego Klemensa – patrona naszej parafii

 

16.oo -  Za ++ Agnieszkę i Wincentego Sajdok, zięciów: Stanisława i Kazimierza, ++ rodz. z obu stron, + Marię Smolorz, Franciszka Lubańskiego

             oraz ++ z rodzin: Ziobro, Sajdok i Maroszek

 

                      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

                                                                                      Poniedziałek - 24.02.2020

 

  9.3o -  Rekolekcje szkolne - klasy od 1 do 8. 

 

17.oo -  Wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa

 

17.3o -  Za ++ Tomasza i Zofię Chmielniok, ++ synów, synowe i zięciów, + Błażeja Śmieja, Floriana Kokot oraz ++ z pokrewieństwa:       

              Chmielniok, Kokot i Śmieja

 

                     

                        +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                           Wtorek - 25.02.2020 

 

  7.oo -  Za ++ rodz. Annę i Walentego Bratek, + syna Józefa i córkę Krystynę, Katarzynę i Jana Koczor, + Jana Koczor, Franciszkę Ziobro,                                     Zofię Szmatola i dusze w czyśćcu cierpiące

 

  9.3o -  Rekolekcje szkolne: klasy od 1 do 8.      

 

                        ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

                                                                                 ŚRODA  POPIELCOWA   –  26.02.2020                                                                                                                                                               

  7.3o -  Za ++ Gertrudę i Emanuela Szafron, rodz. i rodzeń. z obu stron, + Jana Komrausa, Marię i Katarzynę Odrobiński, Stefana Grabowskiego  

              oraz ++ Helenę i Romana Malinowskich

 

  9.3o -  Rekolekcje szkolne: msza św: w int. dzieci oraz nauczycieli i wychowawców: Do Bożej Opatrz. z prośbą o dary Ducha Świętego w nauce

              szkolnej, trudzie nauczania i codziennym życiu

 

16.oo -  Za + Jana Cofała – od Stowarzyszenia Producentów Trzody Chlewnej

 

17.3o -  Za ++ Józefa Szafron, syna Henryka z żoną, Magdalenę Pala, 3 braci, siostrę Genowefę, bratowe Czesławę i Pelagię, szwagra Aleksego,

             Oskara Szafron, 2 żony, Rudolfa Wadak i ++ 2 żony     

 

                        +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                            Czwartek – 27.02 .2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

17.3o -  Msza święta szkolna msza święta dla dzieci klas od pierwszej do szóstej:

 

             Za ++ Augustyna i Elżbietę Maroszek, ++ synów, córki, zięciów, synowe i wnuków oraz ++ Jadwigę i Martę Maroszek i ks. Walentego

             Maroszek

 

                         +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

                                                                                              Piątek – 28.02.2020 

 

16.45 -  Droga Krzyżowa 

                           

17.3o -  Cotygodniowa msza święta szkolna dla młodzieży oraz klas siódmych i ósmych:

 

             Za ++ Jana i Teklę Stalmach, syna Stanisława, Józefa i Annę Witoś, Jana Komrausa, Marię Odrobiński, córkę Katarzynę, pokr. Stalmach,

             Witoś, Wojciech oraz dusze w czyśćcu

 

                          +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

                                                                                             Sobota – 29.02.2020    

                                      

16.25 -  Wystawienie Najświętszego Sakramentu i cicha indywidualna adoracja   

                                          

17.oo -  Do Najśw. Serca P. Jezusa  za wstaw. Św. Klemensa z podz. Bogu za wszystkie odebrane łaski z prośbą o zdrowie i łaskę Bożej opieki         

              - w int. rodziny Moniki i Romana Stalmach oraz ich dzieci                   

    

                           ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++        

                                                

                                                                 1 NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  –  01.03.2020 ROKU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  7.3o -  Do Bożej Op. za wstaw. Matki B. Fatimskiej i Św. Klemensa  z podz. Bogu za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i łaskę Bożej

             opieki - w int. Danuty Mośka oraz braci Andrzeja i Mariana z rodzinami

 

10.3o -  Za + Andrzeja Bartasa – od Członków róży różańcowej Św. Teresy od Dzieciątka Jezus

 

15.15 -  Gorzkie żale + Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

16.oo -  1. Za + ojca Henryka Mendrok

 

             2. Za + Marię Zwierzak – od właścicieli sklepu i koleżanek z pracy córki Gabrieli

 

                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                        +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                                                                                                              

                                                                 

                                                                     

                                        PARAFIA  ROZPOCZĘŁA  PRZYGOTOWANIA  DO  URUCHOMIENIA  NOWEJ  STRONY  INTERNETOWEJ.

 

                                          W NAJBLIŻSZYM CZASIE PODAMY NOWY ADRES NASZEJ PARAFIALNEJ STRONY INTERNETOWEJ.

 

                                          OBECNA STRONA, ORAZ ADRES  ZOSTANIE W CIĄGU 2 MIESIĄCY ZAWIESZONA  I ZLIKWIDOWANA. 

 

                                                                    - w tym miejscu będzie podany nowy adres strony:

 

                                                                          .............................................................

 

==================================================================================================================

 

 

 

                                                                                 ====       N E K R O L O G i    =======

 

 

              ZMARŁA/-Ł:

 

              zAMESZKAŁa/-ły:

 

                         pOGRZEB: 

                                            

                                             

 

 

             ..................................................

 

 

             w roku 2020 z naszej parafii do wieczności odeszli:

 

             Styczeń -                     1. Alojzy Adamczyk     -  lat 79

                                                  2. Andrzej Bartas           lat  69   

          

             luty:                            ------------------------------------------

           

 

 

===================================================================================================================

 

 

                                                                     Dane kontaktowe do delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży:

 

                                                                                 Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

                                                                                            Ks. Łukasz Płaszewski

                                                                                             Kuria Metropolitalna

                                                                      ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)

                                                                                               40-043 Katowice

                                                                                           kom.: +48 519 318 959

                                                                                      e-mail: delegat.dm@katowicka.pl

 

=================================================================================================================

 

2 lutego w naszej parafii w czasie mszy świętej sprawowanej o godzinie 10.30, wspólnota ministrantów oraz Świecowi, przeżywali swoją dorocz-

ną uroczystość ku czci Świętego Tarcysjusza, który jest Patronem ministrantów. Do dostojego grona Świecowych, zostało przyjętych 8 nowych

kandydatów wybranych z pośród grona starszych ministrantów. Zapraszamy do galerii zdjęć z tej uroczystości:

                                   

 

                                                                                https://photos.app.goo.gl/9ZrbT6vu6kwa2xku7

 

 

=================================================================================================================

 

 

                                                             7  Niedziela Zwykła - Ogłoszenia  Duszpasterskie : 23.02.2020 roku

                                                                                                                                     

                                      *****************************************************************************************************************************     

 

Ofiara finansowa, która będzie zbierana w dzisiejszą niedzielę 23 lutego zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem        i działalnością naszej parafii a w szczególności na zapłatę za remont instalacji przeciwpożarowej zamontowanej w naszym kościele. Wszystkim zebranym za finansową troskę o sprawy parafii – składamy serdeczne słowa podziękowania. Bóg Zapłać.

 

                                                             ***********************************************************************************

 

1. Od jutra, to jest poniedziałku 24 lutego, rozpoczną się w naszym kościele rekolekcje szkolne, dla wspólnoty uczniowskiej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnej. Godziny nauk rekolekcyjnych dla dzieci szkoły podstawowej są podane w ramach intencji mszalnych.                         Rekolekcje dla dzieci poprowadzi ksiądz doktor Piotr Larysz – katecheta z Knurowa.

 

                                                              ***********************************************************************************

 

2. W najbliższą środę 26 lutego rozpoczynamy tegoroczny okres Wielkiego Postu. Msze św. w Środę Popielcową, odprawimy o następujących godzinach: do południa o godz. 7.3o i 9.3o – dla dzieci, a po południu o godzinie 16.oo i 17.3o. W czasie każdej mszy św. na znak pokuty i umartwienia, a także chęci pobożnego przeżycia Wielkiego Postu, kapłan posypie nasze głowy popiołem. W tym dniu o-  bowiązuje post ścisły, który nakazuje nam powstrzymać się od spożywania pokarmów mięsnych oraz poważnego ograniczenia ilości spożywanego w ciągu dnia jedzenia. Ofiara finansowa, która będzie zbierana Środę Popielcową, zwana Jałmużną Postną, zostanie przeznaczonana dzieła charytatywne.

 

                                                              ***********************************************************************************

 

3. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

 

- w piątek o godz. 16.45: Droga Krzyżowa. Zalecania za zmarłych, za których będziemy się modlić w czasie piątkowej Drogi Krzyżowej, prosimy przynosić przed nabożeństwem do zakrystii

 

- za tydzień, w niedzielę 1 marca, o godz. 15.15, pierwsze nabożeństwo Gorzkich Żali, oraz Koronka do Miłosierdzia Bożego, którą odmówimy przed Najśw. Sakramentem    

 

 

                                                             *************************************************************************************

 

4. Zachęcamy w tym tygodniu do udziału w następujących nabożeństwach:

 

- w dziesjszą niedzielę 23 lutego, o godzinie 15.3o - nabożeństwo do Św. Klemensa, patrona naszej parafii

 

- w poniedziałek o godzinie 17.oo – wspólna modlitwa różańcowa

 

- w sobotę o godz. 16.25 – Wystawienie Najśw. Sakramentu i cicha indywidualna adoracja

 

 

                                                             *************************************************************************************

 

5. Przypominamy dzieciom i młodzieży o cotygodniowej mszy świętej szkolnej:

 

- w czwartek o godz. 17.3o: dzieci szkoły podstawowej. Od godz. 16.45 – okazja do Spowiedzi Św.

 

- w piątek o godz. 17.3o: dla młodzieży szkolnej i klas 7 oraz 8. Od 16.45 – okazja do Spowiedzi Św.  

 

                                                             *************************************************************************************

 

6. Zapowiedziana przez Konferencję Episkopatu Polski Narodowa Pielgrzymka do Rzymu w związku z obchodem 100. rocznicy urodzin śwPawła II. Archidiecezja Katowicka pragnie włączy się w tę uroczystość, podjęto decyzję o organizacji w dniach 15–17 maja br. pielgrzymowania do Rzymu. Przelotobsłuży samolot czarterowy (maksymalnie 180 osób).W programie: odwiedzenie wybranych miejsc świętych Wiecznego Miasta oraz zabytków, a nade wszystko udział w uroczystej mszy świętej odprawionej przez papieża Franciszka w niedzielę 17 maja br. na Placu św. Piotra.

Szczegółowe informacje związane z pielgrzymką, są wywieszone w naszej gablotce przed kościołem.

 

                   

                                                            ***************************************************************************************

                           

 

7. Za dwa lata – w roku 2022 w stolicy Portugalii w Lizbonie, odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Jest propozycja aby z naszego dekanatu, do Lizbony wyruszyła grupa młodzieży, która połączy wszystkie nasze dekanalne parafie. Jeśli są w naszej parafii chętni po pojechania na Światowe Dni Młodzieży, to prosimy o bezpośredni kontakt z księdzem Proboszczem w celu uzyskania informacji szczegółowych. Zgłoszenia wszystkich chętnych – będą przyjmowane do końca marca bieżącego roku.

 

                                                           ***************************************************************************************

 

8. Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w sobotę 15 marca i potrwają do środy 17 marca. Rekolekcje wielkopostne  poprowadzi ksiądz Janusz Jezusek ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny z Górki Klasztornej położonej w woj.Wielkopolskim.

 

 

 

                                        ******************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 *************************************************************************************************************************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe Katowice strony internetowe Katowice