INTENCJE  MSZALNE :  od  1 czerwca  do  6  czerwca  2020 roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ======================================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      adres naszej nowej parafialnej strony internetowej:    www.parafia-miedzna.pl

 

 ==================================================================================================================

 

 

                                                                              ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO

                               GOODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJZ DNIA 28 MAJA 2020 ROKU

 

 

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba,że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt. W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji.

 

 

===================================================================================================================================                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                         

                                                   PONIEDZIAŁEK -  01.06.2020 : DRUGIE ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

 

                                                                      NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY - MATKI KOŚCIOŁA

 

                                                                                            DZIEŃ DZIECKA

 

                                                =============================================================

                                          

17.oo -  Wystawienie Najśw. Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

17.3o -  Za ++ Anastazję i Alojzego Mandla, syna Franciszka, ++ dziadków oraz  chrzestnych, + Krystynę Woś, pokr. Durokowe i Mandlowe,            

             + Grażynę i Karola Krzystolik oraz ++ z pokrewieństwa   

 

                                   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++                                                       

      

                                                                                      Wtorek - 02.06.2020     

                                                                        

17.3o -  Do Najśw. Serca P. Jezusa za wstaw. Matki B. Fatimskiej w intencji ++ rodziców Agnieszki i Józefa Szweda, brata Stanisława,

              ks. Jana Szweda, Teresę Adamczyk i pokr. z obu stron

 

                                  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

                                                      Środa – 03.06.2020: Św. Karola Lwangi i Towarzyszy - męczenników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   7.oo -  Za ++ Roberta Moroń, syna Jerzego, zięcia Alojzego Chwiendacz, ++ Zofię i Klemensa Sajdok, syna Andrzeja oraz ++ z rodziny:  

              Moroń i Sajdok

 

                                 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                CZWARTEK  –  04.06.2020 : JEZUSA  CHRYSTUSA - NAJWYŻSZEGO  KAPŁANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

17.3o -  Za + męża Stefana Grabowskiego, rodziców Gertrudę i Emanuela Szafron oraz ++ z rodziny: Grabowski, Szafron i Maroszek

        

                                                                                                                             

                                 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

                                                                       Piątek  –  05.06.2020 : Św. Bonifacego - biskupa

 

  7.oo -  Pierwszopiątkowa Msza święta dla uczczenia Najśw. Serca Pana Jezusa z prośbą o łaskę Bożego Miłosierdzia – w intencji Czcicieli        

             Serca Jezusowego

             po mszy świętej: pierwszopiątkowe nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

17.3o -  Do Najśw. Serca P. Jezusa. za wstaw. Matki B. Fatimskiej z podzięk. Bogu za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o dar zdrowia i łaskę

             Bożej opieki w intencji Józefa i Małgorzaty Sochackich oraz ich dzieci z rodzinami

 

                                  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

                                                                       Sobota  – 06.06.2020 : Św. Norberta - biskupa

 

  7.oo -  Pierwszosobotnia Msza św. dla uczczenia Niep. Serca Maryi, w int. wszystkich żyjących Członków Żywego różańca naszej parafii

             po mszy świętej: pierwszosobotnie nabożeństwo dla uczczenia Niepokalanego Serca Maryi                                                                                                             

16.25 -  Wystawienie Najśw. Sakramentu – cicha, indywidualna adoracja oraz okazja do Spowiedzi Św.     

 

17.oo -  Do Bożej Op. za wstaw. Św. Jana Pawła II z prośbą o dary Ducha Św. w nauce szkolnej i życiu osobistym o dar rozeznania tego co dobre     

             i pożyteczne w intencji córki Justyny Sajdok – z okazji 18 rocznicy jej urodzin

 

                                    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

                                              NIEDZIELA - 07.06.2020 ROKU  - UROCZYSTOŚĆ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

  7.3o -  Za ++ Jana Szałaśny, Józefa Maroszek i Krzysztofa Maroszek

 

10.3o -  Za + Sylwestra Jamrozika , msza święta ofiarowana od pracowników firmy Maflow z Tychów, miejsca pracy córki Barbary 

 

16.oo -  Do Bożej Opatrz. za wstaw. Matki B. Częstochowskiej z podz. Bogu za wszystkie łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę - w int. rodziny

             Andrzeja i Doroty Sosna i ich dzieci

             

 

                                       +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

                               

 

                                                     PODAJEMY  nowy adres NASZEJ PARAFIALNEJ  strony INTERNETOWEJ:

 

                                                                                         www.parafia-miedzna.pl 

 
                                                                                      

 

==================================================================================================================

 

 

 

                                                                                 ====       N E K R O L O G i    =======

 

 

                              zMARŁ/-A:

   

                              zAMESZKAŁa/-ły:

 

                              pOGRZEB:

                                               

                                                                                                                                                                                 

                             .................................................................

 

             ...........................................................................................................................................................................

 

 

             w roku 2020 z naszej parafii do wieczności odeszli:

 

 

             Styczeń -                     1. Alojzy Adamczyk     -  lat  79

                                                  2. Andrzej Bartas            lat  69   

          

             luty:                            ------------------------------------------

 

             MARZEC:                        ------------------------------------------

 

             KWIECIEŃ:                     3. jAN bYSTRZYCKI            LAT  55

                                                  4. Sylwester Jamrozik    lat  69

 

             maj:                              -------------------------------------------

 

             CZERWIEC:                     5.

           

                

 

  

===================================================================================================================

 

 

                                                                     Dane kontaktowe do delegata ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży:

 

                                                                                 Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

                                                                                            Ks. Łukasz Płaszewski

                                                                                             Kuria Metropolitalna

                                                                      ul. Jordana 39 (wejście od ul. Wita Stwosza 16, poziom -1)

                                                                                               40-043 Katowice

                                                                                           kom.: +48 519 318 959

                                                                                      e-mail: delegat.dm@katowicka.pl

 

 

=================================================================================================================

 

 

 

                                   UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO   OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE : 31.05.2020 roku

   

 

          *******************************************************************************************************************************************                                          

                     

                                                               ZARZĄDZENIE ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO wiktora skworca

 

                                  ODNOŚNIE DO SPRAWOWANIA POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ I LITURGICZNEJZ DNIA 28  MAJA 2020 ROKU

 

Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba, pielęgnacja niemowląt.

 

                                                                                                                                     

                       ******************************************************************************************************************************************************* 

 

                                                               zaloguj się na naszą nową stronę : www.parafia-miedzna.pl

 

 

Ofiara finansowa, która będzie zbierana w dzisiejszą niedzielę 31 maja, na potrzeby archidiecezji, a w szczególności na sfinalizowanie prac związanych z odnowieniem kurii i katedry. Wszystkim zebranym, za każdą złożoną ofiarę – składamy serdeczne słowa podziękowania. Bóg Zapłać.

 

 

W dzisiejszą niedzielę 31 maja, na zakończenie maryjnej modlitwy majowej, o godz.15.15 zostanie odprawione uroczyste nabożeństwo majowe.

 

 

*******************************************************************************************************************************************************                              

 

Uwaga: ze względu na stan epidemiologiczny w naszym kraju zostają zawieszone dotychczasowe godziny urzędowania Kancelarii parafialnej.

 

W związku z tym Kancelaria Parafialna naszej parafii:

 

- będzie czynna każdego dnia o każdej porze  - ale po wcześniejszym uzgodnieniu i kontakcie telefonicznym:

 

  32 211 6123. T. komórkowy: 605 280 596

                           

 

                        ***************************************************************************************************************************

                                                                   

Jutro, to jest w poniedziałek – 1 czerwca przypada święto Matki Bożej - Matki Kościoła. To drugi dzień świąt Zesłania Ducha świętego. Zachęcamy naszych parafin do udziału w mszy świętej świątecznej. W naszym kościele odprawimy dwie msze święte. Rano o godz. 7.oo i po południu o 17.3o

    

                                                                *******************************************************************

 

W tym tygodniu, przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca czerwca.Zachęcamy do udziału w mszach św. wotywnych oraz nabożeń- stwach okolicznościowych, które odprawimy na zakończenie mszy świętej rannej w piątek i w sobotę. Okazja do Spowiedzi św. pół godziny przed każdą mszą św. Natomiast w piątek i sobotę po południu, godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej.

 

Odwiedziny chorych i starszych wiekiem naszych parafian – odbędą się w piątek 12 czerwca.

 

Miesięczna Spowiedź święta dla dzieci – w piątek od godziny 15.3o do 17.oo.

 

Spotkanie dla wszystkich ministrantów naszej parafii odbędzie się w najbliższy czwartek  4 czerwca po mszy świętej wieczornej o godzinie 18.3o w kościele.

 

 

                                                                  ******************************************************************

 

Informacja dla Członków Żywego różańca: od 1 czerwca, następuje zmiana tajemnic różańcowych, a wspólnota różańcowa naszej parafii niechaj się modli w czerwcu intencji dzieci i młodzieży naszej Ojczyzny i parafii. Niech to będzie modlitwa o dary Ducha św. na kończący się rok szkolny. Otoczmy również różańcową modlitwą wszystkich Wychowawców, Nauczycieli i Katechetów.

 

 

                                                                  ******************************************************************                                      

 

Informacja skierowana do uczestników czerwcowej pielgrzymki do Fatimy:

 

Po przeprowadzonych konsultacjach z Biurem Podróży oraz za radą części uczestników pielgrzymki, podejmujemy decyzję o rezygnacji z pielgrzymki w dotychczasowym terminie, to jest w czerwcu bieżącego roku: przesuwamy pielgrzymkę o rok: na maj lub czerwiec 2021.

 

 

Czcigodny Ksiądz Jan Piontek - Proboszcz Parafii św. Klemensa w Miedźne

 

W nawiązaniu do pisma, dotyczącego przeniesienia parafialnej pielgrzymki na inny termin, pragnę poinformować, że wstępnie przyjmujemy termin październikowy tego roku.

Jeżeli sytuacja związana z pandemią COVID 19 nie pozwoli zrealizować zaplanowanej przez Księdza Proboszcza pielgrzymki parafialnej, grupę przeniesiemy na maj 2021 wg prośby Księdza Proboszcza.

Wpłacone pieniądze czekają na realizację lotu, który miał się odbyć w terminie 12 – 19 czerwca 2020.

Pozostajemy w kontakcie. Szczęść Boże - Jolanta A. Potempa

                                                                                                                             

 

                                                                 *******************************************************************

 

Za dwa tygodnie, w niedzielę 14 czerwca, po każdej Mszy świętej, na rozpoczęcie nowego sezonu wakacyjnego, będziemy święcić samochody,  motocykle oraz quady a także błogosławić kierowców, prosząc za wstawiennictwem Św. Krzysztofa patrona kierowców o szczęśliwe i bezpieczne podróżowanie.

 

Zaś w sobotę 13 czerwca po wieczornej mszy świętej, poświęcimy wszystkie zgromadzone przed kościołem maszyny rolnicze poczynając od ciągników na kończąc na kombajnach. Cały więc parking obok kościoła w ten sobotni wieczór od godziny 16.oo do godziny 19.oo będzie zarezerwowany dla maszyn rolniczych.

 

Natomiast za trzy tygodnie, w niedzielę 21 czerwca, będziemy obchodzili w naszej parafii doroczne święto odpustowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ze względu na zarządzenia epidemiczne w naszym kraju, tegorocznym uroczystością odpustowym nadamy skromniejszy wymiar.

 

 

                                                                  *******************************************************************

 

 

Polecamy nowy numer Gościa Niedzielnego oraz nowy, już czerwcowy numer Małego Gościa dla dzieci. Ogłoszenia w wersji rozszerzonej, jak również i intencje  mszalne na dany tydzień podajemy na naszej parafialnej stronie internetowej, oraz w wersji papierowej - w cotygodniowym biuletynie naszej parafii - " Clemensjanum ".

 

         

 

 ***************************************************************************************************************************************************************************************

                                                                           

 

                                    - całość ogłoszeń na naszej nowej parafialnej stronie internetowej:  www.parafia-miedzna.pl

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe Katowice strony internetowe Katowice