24  Niedziela Zwykła - Ogłoszenia duszpasterskie: 16.09.2018 roku

                                            

Ofiara finansowa, która jest zbierana w dzisiejszą niedzielę 16 września, zostanie przeznaczona na zakup oleju opałowego, którym ogrzewamy  

      nasz kościół w okresie zimowym. Wszystkim zebranym za każdą złożoną ofiarę, składamy serdeczne słowa podziękowania. Bóg Zapłać.  

 

1. W dzisiejszą niedzielę 16 września, o godzinie 15.oo, po przeniesieniu i renowacji zostanie na nowo poświęcony krzyż przydrożny przy ulicy

     Pszczyńskiej za sklepem Delikatesy. Zapraszamy na wspólną popołudniową modlitwę.

 

     Również w dzisiejszą niedzielę, przypada odpust parafialny ku czci M. B. Piekarskiej w nowej parafii na Woli. O godzinie 15.3o zostaną                

     odprawione uroczyste odpustowe nieszpory.

 

2. Zachęcamy do udziału w tym tygodniu następujących nabożeństwach dodatkowych:

 

- we wtorek po rannej mszy św. – wystawienie Najśw. Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa

- w piątek o godzinie 17.oo – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego


3. Zapraszamy dzieci szkoły podstawowej, gimnazjalistów oraz młodzież na szkolna mszę św. :

 

- dla dzieci szkoły podstawowej:w czwartek o godz. 17.3o. Od godz. 16.45, okazja do Spowiedzi Św.

- dla gimnazjalistów i młodzieży szkół średnich i zawodowych: w piątek o godzinie 17.3o. Również od godziny 16.45 – okazja do Spowiedzi Świętej.

 

W najbliższy piątek 21 września po wieczornej mszy świętej, zostanie odprawione specjalne nabożeństwo dla gimnazjalistów klas trzecich              

oraz ósmoklasistów szkoły podstawowej w ramach bez-pośredniegoprzygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

 

Ogłaszamy zapisy na kandydatów bycia ministrantem w naszej parafii. Zapraszamy chłopców uczęszczających do szkoły podstawowej na spotkania ministrantów, które odbywają się w każdą sobotę o godzinie 9.oo w kościele. 

 

4. Wszystkich dzierżawców pola należącego do naszej parafii, raz jeszczeprosimy o uregulowanie podatku w ramach godzin urzędowania kancelarii parafialnej.

 

5. Chcielibyśmy ponowić to ogłoszenie, przypomnieć i uprzejmie prosić o uporządkowanie zarezerwowanych a dotychczas pustych miejsc grzebalnych      

na naszym parafialnym cmentarzu.

 

6. Spotkanie Rady Duszpasterskiej naszej parafii, odbędzie się za tydzień, we wtorek 25 września o godz. 17.3o w jednej z sal budynku szkolnego na przeciwko probostwa.

 

7. W czerwcu przyszłego roku, chcielibyśmy zorganizować ośmiodniową pielgrzymkę do Fatimy i Santiago de Compostela w Hiszpanii. Program pielgrzymki jest wyłożony na stoisku z tyłu naszego kościoła oraz jest podany na parafialnej stronie internetowej. Zapisy chętnych do udziału w pielgrzymowaniu rozpoczniemy w przyszłym tygodniu. Nie będzie obowiązywała przy zapisie żadna zaliczka.

 

8. Przypominamy, że kancelaria naszej parafii, czynna jest w następującym czasie: poniedziałek oraz wtorek,  po rannej mszy św. do godziny 8.3o. Natomiast w czwartek i piątek po mszy świętej wieczornej do godziny 19.oo.

 

Polecamy Gościa Niedzielnego i Małego Gościa dla dzieci i gimnazjalistów. Ogłoszenia i intencjepodajemy również na stronie internetowej:          

www.miedzna.wiara.org.pl                                   

 

 

                                                     

                                                         intencje mszalne: od 16 września 2018 do 23 września 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

24 NIEDZIELA  ZWYKŁA – 16.09.2018  

                                                                                   

  7.3o -  Do Bożej Op. za wstaw. Matki B. Fatimskiej z podz. Bogu za wszystkie dary i otrzymane łaski z prośbą o dar zdrowia i dar Bożej opieki - w int.

             rodziny Bożeny i Janusza Stalmach  

                                    

10.3o -  Za ++ Józefa i Irenę Wojtala oraz ++ z rodziny Wojtala i Stalmach 

 

15.oo -  Poświęcenie krzyża przydrożnego przy ulicy Pszczyńskiej 

 

16.oo -  Za parafian

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poniedziałek -  17.09.2018: Św. Roberta Bellarmina - biskupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  7.oo -  Za ++ Krystynę i Ludwika Grolik, ++ córki, synową, synów, zięciów i wnuków

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Wtorek -  18.09.2018: Św. Stanisława Kostki – Patrona Polski i Młodzieży   

                                                        

  6.3o -  Wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa różańcowa                                                                                                                 

  7.oo -  Za wszystkich ++ rolników naszej parafii

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             Środa -  19.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  7.oo -  Za ++ Stanisława Czyrwik, ++ Stanisława i Marię Mika, Franciszka,++ Marię, Józefa, Martę Lasek, Józefa i Jadwigę Czyrwik oraz ++ 2 córki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Czwartek - 20.09.2018: Św. Andrzeja Kim Taegon i Pawła Chong - męczenników                                                                                                                                        

17.3o -  Szkolna msza święta dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjalistów:

 

             1. Do Bożej Op. za wstaw. Matki B. Fatimskiej z podzięk. Bogu za wszystkie dary i otrzymane łaski z prośbą o dar zdrowia i dar Bożej opieki 

                 - w intencji rodziny Genowefy i Teofila Bratek oraz ich dzieci z rodzinami

 

             2. Do Najśw. Serca Jezusowego za wstaw. Matki Najśw. z prośbą o dar Bożej opieki i łaskę Bożego błogosł. w intencji rodziny Czesława i Lidii

                 Wojtala oraz ich snów z rodzinami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Piątek -  21.09.2018: Św. Mateusza Apostoła

 

17.oo -  Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego                                                                                                                                                                                                                                  

17.3o -  Do Bożej Opatrz. za wstaw. Matki Najśw. z podz. Bogu za wszystkie dary i otrzymane łaski z prośbą o dar zdrowia i łaskę Bożego i dary Ducha Św.

             - w int. Ireny Adamczyk oraz jej dzieci z rodzinami

 

              A. - po mszy świętej: formacyjne spotkanie dla młodzieży trzecich klas gimnazjalnych oraz

                ósmoklasistów  

 

              B. - po mszy św.: formacyjne spotkanie Członków Arcybractwa Najśw. Serca Pana Jezusa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

Sobota – 22.09.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  7.oo -  Do Bożej Opatrz. za wstaw. Św. Klemensa z podzięk. Bogu za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dar zdrowia i łaskę Bożej opieki dla całej

             rodziny w intencji Magdaleny i Marcina Pasamonik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    25 NIEDZIELA  ZWYKŁA – 23.09.2018 

                                                                                   

  7.3o -  Do Bożej Op. za wstaw. Matki B. Fatimskiej z podz. Bogu za wszystkie dary i otrzymane łaski z prośbą o dar zdrowia i dar Bożej opieki - w int.

             rodziny Agnieszki i Roberta Kostka oraz ich syna Artura wraz z jego rodziną

 

10.3o -  Za + Stanisława Pastuszka – w 3 rocz. śm., + żonę Irenę,++ z rodziny, i + Alojzego Paita

 

16.oo -  Za ++ Roberta Wojciecha, ++ 4 braci: Franciszka, Ludwika, Stefana i Józefa, bratową Genowefę, ++ 4 szwagrów: Jozefa, Stanisława, Stefana      

             i Czesława, ++ rodziców z obu stron, Zofię, Józefa, Gertrudę, Ambrożego Wituś oraz ++ z pokr. Wojciech i Wituś

 

             =============================================================================================================================

 

PROGRAM PIELGRZYMKI PARAFIALNEJ DO FATIMY + SANTIAGO DE COMPOSTELA W HISPANII : CZERWIEC 2019.

 

 

1 DZIEŃ: POLSKA – PORTUGALIA /CIDADE DE MAR                                                                                                                                                            Zbiórka w porcie lotniczym, odprawa, przelot do Lizbony. Zakwaterowanie i nocleg w Cidade de Mar.

                                                                                                                                                                                                                                    2 DZIEŃ: Całodniowy wypoczynek nad oceanem.

 

3 DZIEŃ: CIDADE DE MAR – COIMBRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Poranek nad oceanem, przejazd do Coimbry – nawiedzenie karmelu, miejsce tajemnic Siostry Łucji. Msza św. Spacer po Starówce miasta uniwersyteckiego, możliwość wysłuchania muzyki Fado. Przyjazd do Santiago de Compostela, zachód słońca w galicyjskim klimacie.

 

4 DZIEŃ: SANTIAGO DE COMPOSTELA – PORTO – FATIMA  

                                  

Msza św. w katedrze, nawiedzenie grobu św. Jakuba Starczego, uczczenie tronu Apostoła. Wyjazd z Santiago, przejazd do Porto, europejska stolica kultury. Spacer nad Duero. Przejazd do Fatimy. Wigilia fatimska.

Podczas pobytu w Fatimie, każdego wieczoru różaniec i procesja ze świecam

 

5 DZIEŃ: FATIMA Uroczystości rocznicowe w Fatimie.

 

6 DZIEŃ: FATIMA – ALJUSTREL – FATIMA                                                      

Przejście drogą Pastuszków od Cova da Iria, Valinhos, Loca de Anjo do Aljustrel. W drodze rozważanie stacji drogi krzyżowej. Nawiedzenie domów rodzinnych Pastuszków.Związanych z historią Cova da Iria z 1917, z historią objawień. Nawiedzenie bazyliki Trójcy św. i MB Różańcowej czas na indywidualną modlitwę przy grobach Pastuszków: S. Łucji, św. Hiacynty i Franciszka. Czas przeznaczony na indywidualne potrzeby. Wieczorem uroczysta procesja światła. Procesja eucharystyczna, modlitwa za kapłanów.

 

7 DZIEŃ: FATIMA  NAZARE – FATIMA                                                                  

Wyjazd nad ocean, do Nazare – nawiedzenie Sanktuarium MB Nazaretańskiej. Sitio – taras widokowy na klifie, 110 m wysokości. Wypoczynek, plażowanie. Możliwość konsumpcji sardynek i dorsza atlantyckiego. Powrót do Fatimy.

 

8 DZIEŃ: FATIMA – LIZBONA / PORTUGALIA-POLSKA Wyjazd do Lizbony, Alfama – nawiedzenie miejsca urodzenia św. Antoniego Padewskiego. Spacer na Rua Augusta, Praca de Comercio. Przejazd na lotnisko, odprawa lotnicza, przelot do Polski.

 

CENA: 1750 PLN + 450 EURO  CENA ZAPEWNIA:

- bilet lotniczy + opłaty lotniskowe; - zakwaterowanie: pokoje 2 i 3 os. <dopłata do pokoju 1os. 140 euro> - wyżywienie: śniadania i ciepłe kolacje (woda i wino);- przejazdy na terenie Portugalii i Hiszpanii;- bilety wstępu do wszystkich zwiedzanych obiektów;- opiekę przewodnika;- ubezpieczenie.

 

 

ZAPISY WSTĘPNE - BEZ ZALICZKI  OD NIEDZIELI 23 WRZESNIA - W ZAKRZYSTII  LUB  KANCELARAII  PARAFIALNEJ.

 

 

 

 

===============================================================================================================


 

 

                          TO MOJA WIOSKA                                                              

 

                                                                                Tam nad Wisłą pod Pszczyną śląską

                                                                                 Leży wioska Miedźną nazwana.

                                                                                 Łatwo znaleźć za lasem, górą,

                                                                                 Rolnicza, spokojna, kochana.

            Kościółek tam stoi drewniany

            W samym środku, drzewa go chronią.

            Tłumnie bywa on nawiedzany

            I nikomu doń wstępu nie bronią.

                                                                                 Wejść do środka może tu każdy,

                                                                                  Kto miłości szuka pokarmu.

                                                                                  Tu zrozumie lepiej sens ważny:

                                                                                  Nic w życiu nie dzieje się darmo.

            Wiele takich, na to odpowiesz,

            Świątyń Pańskich pod polskim niebem.

            Miedźna jednak, a tego nie wiesz,

            Świętym miejscem jest wyjątkowym.

                                                                                   Wioska cicha, skromna i mała,

                                                                                   Ma u siebie od wieków paru

                                                                                   Obraz Serca Chrystusa Pana.

                                                                                   Kult wciąż żywy, choć taki stary.

            Dziś kult Serca Jezusowego

            Jest powszechny i dobrze znany.

            Człowiek wieku osiemnastego

            Wcale nie był z nim obeznany.

                                                                                   Rzecz to dziwna, że w wiosce mojej

                                                                                   Na zielonym Śląsku upatrzył

                                                                                   Jezus miejsce swego postoju,

                                                                                   Czego w księgach nikt nie zaznaczył.

            Już dwieście lat temu z Krakowa,

            Gdzie Wawel, gdzie Kościół Maryi,

            Rokrocznie procesja przybywa

            Tu do Miedźnej, mojej świątyni.

                                                                                   Najświętszego Serca odpusty,

                                                                                   Odprawiane rok w rok na Miedźnej,

                                                                                   To jak gdyby letnie zapusty.

                                                                                   Radości to obraz powszechnej.

            Przyjeżdżali swoi i obcy,

            Drzwi wszędzie na oścież otwarte.

            I jedzenie gotowe na tacy,

            Zaproszeniem szczerym poparte.

                                                                                   Miedźwianie cały rok żyli

                                                                                   Pod świętego blaskiem obrazu.

                                                                                   Niezłomnie i szczerze wierzyli,

                                                                                   Że w ich życiu jest zawsze Chrystus.

            Za wszystko co działo się w wiosce

            Dziękowali Sercu Boskiemu.

            W chwilach szczęścia, a także w trosce

            Uciekali stale ku Niemu.

                                                                                  Chłopcem byłem, gdy rzekł mi dziadek

                                                                                  – Święcie wierzył w to tak jak inni –

                                                                                  Miedźna to dziwny przypadek,

                                                                                  Od wieków bez nieszczęść nagminnych.

            Dumny jestem z mojej kolebki,

            A me serce pełne wdzięczności

            Dla Miedźnej, kochanej mej wioski,

            Za wszystko co dała w hojności.

                                                                                  W mej bliskiej i dalszej rodzinie

                                                                                  Kapłanów raz było dwudziestu.

                                                                                  Cyfra mówi sama za siebie,

                                                                                  Nie obalą jej żadne protesty.

            Raz ostatni swą wioskę widziałem

            Przed wybuchem okropnej wojny.

            Zmieniło się wiele, słyszałem,

            Kościółek jest nadal spokojny.

                                                                                  Modliłem się tam w mym dzieciństwie,

                                                                                  Jako dziecko, a potem dorosły.

                                                                                  Były czasy, że i codziennie

                                                                                  Patrzyłem na obraz cudowny.

            Gdziekolwiek na wojnie czy później

            Byłem, zawsze serce tęskniło

            Do dalekiej nad Wisłą Miedźnej,

            By klęknąć jak ongiś bywało.

                                                                                  Przed Jezusa Sercem Najsłodszym,

                                                                                  Źródłem czystej Bożej miłości.

                                                                                  Bym mógł stać przed skarbem otwartym

                                                                                  Łask wielkich, mi danych w szczodrości.

            Nie wiem, czy raz jeszcze uklęknę

            Przed tym moim cudnym Obrazem,

            Na niego jak dawniej popatrzę

            I pomodlę się szczerze zarazem.

 

 

                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

           

         

 

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe Katowice strony internetowe Katowice