dekanat miedźna - archidiecezja katowicka

                                                                            

          

                                             PaRAFIA MIEDŹNA PW. ŚW. KLEMENSA PAPIEŻA I MĘCZENNIKA: OKOŁO 1450 MIESZKAŃCÓW

                                                                                        proboszcz: ks. Jan Piontek

                                                                         43-227 Miedźna, ulica Wiejska 47. telefon: 32 -  211 61 23

                                                                                      

 

                                                           

                                             ksiądz dziekan: bOgumił MAZURCZYK - PARAFIA PW. mATKI bOŻEJ pIEKARSKIEJ W wOLI

                                             kSIĄDZ wICEDZIEKAN: mirosław friedrich - PARAFIA śW. jANA cHRZCICIELA - sTUDZIENICE

                                             oJCIEC dUCHOWNY: hENRYK aLEKSA - pARAFIA śW. uRBANA W wOLI

 

                   PARAFIE DEKANATU: 1. Ćwikilice - 2. fRYDEK - 3. gÓRA - 4. gRZAWA - 5. JANKOWICE PSZCZYŃSKIE - 6. MIEDŹNA - 7. STUDZIENICE -  

                                                                     8. Wola:  św. urbana - 9. WOLA:  MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

 


Jesteś naszym 181254 gościem.


Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe Katowice strony internetowe Katowice