dekanat miedźna - archidiecezja katowicka

                                                                            

          

                                                                   PaRAFIA MIEDŹNA PW. ŚW. KLEMENSA PAPIEŻA I MĘCZENNIKA:

                                                                               1450 MIESZKAŃCÓW. oKOŁO 500 RODZIN

                                                                                      proboszcz : ks. Jan Piontek

                                                                     43-227 Miedźna, ulica Wiejska 47. telefon: 32 -  211 61 23

 

 

                                                           

                                             ksiądz dziekan:         bOgumił MAZURCZYK -  PARAFIA PW. mATKI bOŻEJ pIEKARSKIEJ W wOLI

                                             kSIĄDZ wICEDZIEKAN: mirosław friedrich -   PARAFIA śW. jANA cHRZCICIELA - sTUDZIENICE

                                             oJCIEC dUCHOWNY:   hENRYK aLEKSA -            pARAFIA śW. uRBANA W wOLI

 

 

 

                            PARAFIE  DEKANATU: 1. Ćwikilice - 2. fRYDEK - 3. gÓRA - 4. gRZAWA - 5. JANKOWICE PSZCZYŃSKIE - 6. MIEDŹNA

                                                 7. STUDZIENICE - 8. Wola:  św. urbana - 9. WOLA:  MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ

 


Jesteś naszym 201077 gościem.


Wszelkie prawa zastrzeżone strony internetowe Katowice strony internetowe Katowice